Terra Australis Incognita. Lietuvių menininkai Australijoje

 Albumas

 

Sudarytojos: Ilona Mažeikienė, Regina Urbonienė

 

Redaktoriai: Leta Gaubaitė, Joseph Everatt

 

Dailininkė Aušrinė Mačėnienė

 

Vertėja Aušra Simanavičiūtė

 

Fotografai ir skaitmenintojai: Vaidotas Aukštaitis, Antanas Lukšėnas, Irena Aleksienė, Mindaugas Česlikauskas

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2019

 

Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“


352 psl.


28,7 x 25 cm

 

Tiražas 200

20.00€