Vladas Eidukevičius. Dailininkas klajūnas

Dailininko kūrybos albumas-katalogas

 

Sudarytoja Rima Rutkauskienė

 

Redaktorės: Monika Grigūnienė, Gražina Rutskienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dizaineriai: Gediminas Akelaitis, Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė

 

Fotografas Antanas Lukšėnas

 

Skenuotojai: Vaidotas Aukštaitis, Irena Aleksienė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2016

 

Spausdino „Standartų spaustuvė“

 

388 psl.

 

29,6 x 26,5 cm

 

Tiražas 500

15.00€