Vytautas Kasiulis. Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius

Vytauto Kasiulio piešiniai, iliustracijos, eskizai, kompozicijų apmatai iš dailininko šeimos ir Lietuvos dailės muziejaus rinkinių

 

Albumas-katalogas

 

Sudarytojos: Ilona Mažeikienė, Laima Bialopetravičienė

 

Redaktorė Liuda Skripkienė

 

Vertėja Isabelle Chandavoine

 

Dailininkė Rūta Mozūraitė

 

Skaitmenino Irena Aleksienė

 

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2017

 

Spausdino UAB „Standartų Spaustuvė“

 

140 psl.

 

24 x 19 cm

 

Tiražas 300

8.00€